Loading...

Yedekleme ve Felaket Kurtarma Planları

Yedekleme ve Felaket Kurtarma Planları

Giriş

Günümüzde dijital veriler, işletmeler ve bireyler için hayati öneme sahiptir. Veri kaybı veya sistem arızaları, ciddi maliyetlere ve operasyonel aksamalara yol açabilir. Bu nedenle, yedekleme ve felaket kurtarma planları, veri güvenliğini sağlamak ve iş sürekliliğini korumak için kritik öneme sahiptir. Bu makalede, yedekleme ve felaket kurtarma planlarının önemi, temel bileşenleri ve en iyi uygulamalar ele alınacaktır.

Yedekleme Nedir?

Yedekleme, verilerin kopyalanarak güvenli bir yerde saklanması işlemidir. Yedekleme, veri kaybı durumunda verilerin geri yüklenmesini sağlar. Yedekleme stratejileri, verilerin düzenli olarak kopyalanmasını ve farklı konumlarda saklanmasını içerebilir.

 • Tam Yedekleme: Tüm verilerin eksiksiz bir kopyasının alınması.
 • Artımlı Yedekleme: Son tam yedeklemeden bu yana değişen verilerin yedeklenmesi.
 • Fark Yedekleme: Son tam yedeklemeden bu yana değişen tüm verilerin yedeklenmesi.

Felaket Kurtarma Nedir?

Felaket kurtarma, doğal afetler, siber saldırılar, donanım arızaları veya diğer acil durumlar sonrası sistemlerin ve verilerin hızlıca geri yüklenmesi ve iş operasyonlarının devam etmesini sağlamaya yönelik planlardır. Felaket kurtarma planları, veri yedekleme, sistem geri yükleme ve iş sürekliliği stratejilerini içerir.

 • Sıcak Yedekleme: Sistemlerin sürekli çalışır durumda olduğu ve verilerin anlık olarak yedeklendiği sistemler.
 • Soğuk Yedekleme: Verilerin belirli aralıklarla yedeklendiği, ancak sistemlerin sürekli çalışır durumda olmadığı yedekleme yöntemleri.

Yedekleme ve Felaket Kurtarma Planlarının Temel Bileşenleri

 1. Veri Yedekleme Stratejisi:
 • Yedekleme Sıklığı: Verilerin ne sıklıkla yedekleneceği belirlenmelidir. Kritik veriler için günlük yedekleme, diğer veriler için haftalık veya aylık yedekleme uygulanabilir.
 • Yedekleme Yöntemi: Tam, artımlı veya fark yedekleme yöntemlerinden hangisinin kullanılacağı belirlenmelidir.
 • Depolama Konumu: Yedeklerin nerede saklanacağı, bulut depolama, fiziksel diskler veya uzak veri merkezleri gibi seçenekler değerlendirilmelidir.
 1. Felaket Kurtarma Planı:
 • Risk Değerlendirmesi: Potansiyel felaket senaryoları belirlenmeli ve bu senaryoların işletme üzerindeki etkisi değerlendirilmelidir.
 • İş Etki Analizi: Kritik iş süreçleri ve sistemleri belirlenmeli, bu süreçlerin kesintiye uğramasının işletmeye olan maliyeti hesaplanmalıdır.
 • Kurtarma Stratejileri: Felaket durumunda sistemlerin nasıl geri yükleneceği ve iş süreçlerinin nasıl devam edeceği planlanmalıdır.
 1. Test ve Güncelleme:
 • Düzenli Testler: Yedekleme ve felaket kurtarma planlarının düzenli olarak test edilmesi, planların etkinliğini doğrulamak için gereklidir.
 • Plan Güncellemeleri: İşletme ihtiyaçlarına göre yedekleme ve felaket kurtarma planları düzenli olarak güncellenmelidir.

En İyi Uygulamalar

 1. 3-2-1 Yedekleme Kuralı:
 • 3 Kopya: Verilerin en az üç kopyasının bulunması.
 • 2 Farklı Depolama Medyası: Yedeklerin iki farklı depolama ortamında saklanması.
 • 1 Uzak Konum: En az bir yedeğin uzak bir konumda saklanması.
 1. Otomatik Yedekleme: Yedekleme işlemlerinin otomatikleştirilmesi, insan hatalarını minimize eder ve yedekleme süreçlerinin düzenli olmasını sağlar.
 2. Bulut Yedekleme: Bulut tabanlı yedekleme çözümleri, verilerin güvenli ve erişilebilir bir şekilde saklanmasını sağlar.
 3. Şifreleme: Yedeklenen verilerin şifrelenmesi, veri güvenliğini artırır ve yetkisiz erişimlere karşı koruma sağlar.
 4. İş Sürekliliği Planları: Felaket kurtarma planlarının yanı sıra iş sürekliliği planları da geliştirilmelidir. Bu planlar, işletmenin felaket durumunda operasyonlarını sürdürebilmesini sağlar.

Sonuç

Yedekleme ve felaket kurtarma planları, veri güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlamak için hayati öneme sahiptir. Veri yedekleme stratejileri ve felaket kurtarma planlarının etkin bir şekilde uygulanması, işletmelerin beklenmedik durumlar karşısında hızlı ve etkili bir şekilde toparlanmasını sağlar. Düzenli testler, plan güncellemeleri ve en iyi uygulamaların benimsenmesi, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinin başarısını artırır. Bu sayede, işletmeler veri kaybı ve operasyonel kesintilere karşı daha dirençli hale gelirler.

Is this article helpful? Please rate

Share this article

Leave a comment